U bent niet de enige met dentale problemen...

Nederland telt ongeveer 3,5 miljoen mensen met een (gedeeltelijk) kuntgebit. Velen van hen hebben dientengevolge dagelijks problemen met eten, praten of lachen. Deze problemen kunnen tegenwoordig verholpen worden door het gebruik van tandheelkundige implantaten. Daar waar eigen tanden of kiezen ontbreken, kunnen implantaten geplaatst worden. Deze implantaten dienen als basis voor kronen, een brug of een kunstgebit. Waar implantaten geplaatst zijn, zal het kaakbot minder slinken. Hierdoor wordt een ingevallen mond voorkomen.

1. Speelt mijn leeftijd een rol?

Het plaatsen van een prothese op implantaten kan pas als uw kaak volgroeid is. Een uiterste leeftijdsgrens is er niet. Belangrijker dan de leeftijd is uw lichamelijke conditie. Roken, suikerziekte en bovenmatig alcoholgebruik hebben vaak een nadelige invloed op het resultaat. De mogelijke risico's van de behandeling worden tijdig toegelicht door de tandarts.

2. Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan ik moet voldoen?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden als u implantaten wil:

-Kaakbot: er dient voldoende gezond kaakbot aanwezig te zijn

-Gezond tandvlees: het tandvlees rondom uw eigen tanden of kiezen moet gezond zijn

-Motivatie: u moet voldoende gemotiveerd zijn om te zorgen voor een goede mondhygiëne

-Gezondheid: uw gezondheid moet in orde zijn

Belangrijk is dat u de mondhygiëne goed in acht neemt. Met een zorgvuldige behandeling en reiniging kunnen uw implantaten een leven lang meegaan.